Bc. Vendula Nekudová

Master's thesis

Politický aktivismus v neziskovém sektoru: hranice, role aktérů a efektivita nevládních organizací

Political Activism in Non-Profit Sector: Boundaries, Roles of the Actors and Effectiveness of Non-Governmental Organizations
Abstract:
Diplomová práce se věnuje hledání souvislostí mezi rolí představitele neziskovky a efektivitou organizace. Efektivita je v této práci pojata jako schopnost otevřeného dialogu s komunálními politiky za účelem získat přístup k tvorbě policy. Výzkum má dvě roviny, v té první pátrám po faktorech, které stojí za utvářením rolí a hranic představitelů neziskového sektoru, v té druhé hledám souvislosti mezi …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the connection between the role of non-profit representative and the effectiveness of the organization. In this work, effectiveness is conceived as an approach to policy making and as an open dialogue with communal policies. The research has two levels. On this first level, I look for the factors behind the roles and boundaries of the non-profit sector. On the second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2018
  • Supervisor: doc. Marek Rybář, M.A.
  • Reader: Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií