Bc. Vendula Nekudová

Diplomová práce

Politický aktivismus v neziskovém sektoru: hranice, role aktérů a efektivita nevládních organizací

Political Activism in Non-Profit Sector: Boundaries, Roles of the Actors and Effectiveness of Non-Governmental Organizations
Anotace:
Diplomová práce se věnuje hledání souvislostí mezi rolí představitele neziskovky a efektivitou organizace. Efektivita je v této práci pojata jako schopnost otevřeného dialogu s komunálními politiky za účelem získat přístup k tvorbě policy. Výzkum má dvě roviny, v té první pátrám po faktorech, které stojí za utvářením rolí a hranic představitelů neziskového sektoru, v té druhé hledám souvislosti mezi …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the connection between the role of non-profit representative and the effectiveness of the organization. In this work, effectiveness is conceived as an approach to policy making and as an open dialogue with communal policies. The research has two levels. On this first level, I look for the factors behind the roles and boundaries of the non-profit sector. On the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Marek Rybář, M.A.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií