Jana Malásková

Bachelor's thesis

Mystery shopping a jeho využitie spoločnosťami Shell Slovak Republic a.s a Pandora Jewelry CR, s.r.o.

Mystery shopping a jeho využití společnostmi Shell Slovak Republic a.s a Pandora Jewelry CR, s.r.o.
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového výzkumu, přičemž se hlouběji věnuje jedné z metod užívaných při tomto výzkumu -- mystery shoppingu a jeho využití zkoumanými společnostmi Shell Slovak Republic a.s. a Pandora Jewelry CR s.r.o.. V první kapitole definuje marketingový výzkum, jeho cíle, jakož i jednotlivé metody používané k získávání informací, hlouběji se zaobírá pozorovanou …viac
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the marketing research, especially with one of its methods -- mystery shopping and its use by companies Shell Slovak Republic a.s.. and Pandora Jewelry CR s.r.o.. In the first chapter, it defines the marketing research, its goals and methods used in gathering information. It deals with the observed method in more detail and it gives us the view at the mystery shopping …viac
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou marketingového výskumu, pričom sa hlbšie venuje jednej z metód využívaných pri tomto výskume -- mystery shoppingu a jeho využitiu skúmanými spoločnosťami Shell Slovak Republic a.s. a Pandora Jewelry CR s.r.o.. V prvej kapitole definuje marketingový výskum, jeho ciele, ako i jednotlivé metódy používané k získavaniu informácií, podrobnejšie sa zaoberá pozorovanou …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedúci: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56236

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod