Karina Mysina

Master's thesis

Content marketing strategy in business

Obsahově-marketingové strategie v podnikání
Abstract:
Tato diplomová práce představuje moderní, edukativní a inspirativní způsob komunikace se zákazníkem, nazývanou obsahový marketing. Autorka stanovuje následující cíle jejího výzkumu: definovat elementy obsahového marketingu, analyzovat existující obsahově-marketingovou strategii značky z případové studie, vytyčit profil kupujícího pro cílový segment značky z případové studie, vytvořit doporučení na …more
Abstract:
This master thesis introduces the modern entertaining, educating, and inspiring way of communication with customers which is content marketing. The author established the following goals while running the research: to define the elements of content marketing strategy; to analyze the existing content marketing strategy of the case brand; to build buyer persona profile for the case brand's target segment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2015
  • Supervisor: Václav Stříteský
  • Reader: Miroslav Karlíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55936