Bc. Zuzana Ožanová

Master's thesis

Funkční analýzy prognostických faktorů u pacientek s karcinomem prsu

Functional analysis of prognostic factors in breast cancer patients
Anotácia:
Karcinom prsu je považován za nádorové onemocnění s nejvyšší mortalitou u žen po celém světě. I přes výrazný pokrok v oblasti zobrazovacích metod, díky němuž jsou pacientky diagnostikovány v časném klinickém stádiu, stále mnoho žen umírá v důsledku nádorového onemocnění. Jednou z hlavních příčin je fakt, že řada pacientek je léčena více nebo méně, než je zapotřebí. V současné době neexistuje vhodné …viac
Abstract:
Breast carcinoma is considered a tumor disease with the highest mortality among women worldwide. Despite significant advances in imaging techniques resulting in more patients diagnosed at an early clinical stage, many women still die of cancer. One of the main reasons is the fact that many patients are treated either more, or less than is needed. There is currently no suitable molecular- biological …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta