Olga BONDARENKO

Bakalářská práce

Ruské internetové sociální sítě

Russian Internet social networks
Abstract:
The aim of this work is to study the issue of so-called. "Olbanského" in Russian language, ie. slang language used mostly in Russian social networks, the study of theoretical literature specialist articles focusing on the use of neologisms and slang of the Internet, mapping and description Internet social networks in Russia, the linguistic analysis of text material on the (lexis, idioms, functional …více
Abstract:
Cílem této práce je studium problematiky tzv. "olbanského" jazyka v ruštině, tj. slangového jazyka užívaného většinou v ruských sociálních sítích, studium teoretické literatury a odborných článků zaměřených na neologismy a používání slangu v internetu, zmapování a popis internetových sociálních sítí v Rusku, jazyková analýza textového materiálu v sítích (lexikum, idiomy, funkční styl). Tato práce obsahuje …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BONDARENKO, Olga. Ruské internetové sociální sítě. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání