Theses 

Finsko 1944 - 1948: Analýza příčin přežití demokracie – Bc. Eliška Drnovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eliška Drnovská

Diplomová práce

Finsko 1944 - 1948: Analýza příčin přežití demokracie

Finland 1944 - 1948: Analysis of democracy survival causes

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá analýzou příčin, které vedly k přežití finské demokracie v poválečných letech 1944-1948. Diskutovány jsou koncepty vysvětlující pád, či naopak přežití demokracie z hlediska socioekonomických podmínek a ústavního nastavení. Jako konceptuální zázemí vlastní analýzy však byly zvoleny koncepty Juana Jose Linze a Giovanniho Capoccii, zkoumající pády a přežití demokracií z hlediska dynamického jednání aktérů. Na základě tohoto přístupu je analyzováno klíčové období let 1944-1948 a nástroje užité na obranu demokracie. Přežití finské demokracie v poválečném období je následně dáno do kontextu s krizí demokracie v meziválečném období.

Abstract: This master thesis deals with analysis of Finnish democracy survival between 1944 and 1948. We discuss core concepts explainig fall of survival of democracy based on socioeconomic and constitutional conditions. However, Juan Jose Linz´s and Giovanni Capoccia´s actor-based and dynamic concepts are chosen as a methodological background of this work. Key period of 1944-1948 and tools used for the sake of defence of democracy are analysed according to these approaches. Survival of Finnish democracy in early post-war period is being put into the context with interwar democracy crises and conclusions made

Klíčová slova: demokracie, komunismus, Finská komunistická strana, Finsko, poválečná Evropa, Juan Jose Linz, Juho Kusti Paasikivi, democracy, communism, Finnish Communist Party, Finland, post-war Europe

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:30, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz