Mgr. Petr Velan

Rigorózní práce

Next Generation Flow Measurement for Application Monitoring

Next Generation Flow Measurement for Application Monitoring
Anotace:
Počet bezpečnostních incidentů dnes neustále vzrůstá. Monitorování síťového provozu poskytuje škálovatelnou platformu pro tvorbu systémů pro odhalení průniků (IDS). Hloubková analýza paketů (DPI) je často používaná metoda, která prochází a podrobně analyzuje obsah každého paketu. DPI poskytuje podrobné informace o obsahu paketů. Tyto informace jsou potom využity pro hledání malwaru, zneužitých zranitelností …více
Abstract:
Number of security incidents is rapidly growing nowadays. Network traffic monitoring provides a scalable platform for building Intrusion Detection Systems (IDS). Deep packet inspection (DPI) is a frequently used method that dissects payloads of packets and closely examines each of them. The DPI provides detailed information about contents of the packet, which is subsequently used to search for known …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Oponent: Ing. Josef Kaderka, Ph.D., RNDr. Vojtěch Krmíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika