Bc. Radim Zelinka

Diplomová práce

Effect of ZnO nanoparticles on the content of phenolic compounds in Solanum lycopersicum

Vliv ZnO nanočástic na obsah fenolických látek v Solanum lycopersicum
Anotace:
Nanočástice oxidu zinečnatého jsou velice variabilní materiály, schopné u rostlin vyvolat pozitivní i negativní odpovědi na jejich působení. Negativní účinky jsou často spojeny s jejich nadměrnou koncentraci, která může u rostlin vyvolat oxidační stres. Vhodné dávky naopak vedou k pozitivním projevům růstu a zlepšení studovaných vlastností. Nanočástice ZnO poskytují rostlinám lépe přijatelnou formu …více
Abstract:
Zinc oxide nanoparticles are highly variable materials capable of producing positive and negative responses to their effects on plants. Negative effects are often associated with their excessive concentration, which can cause oxidative stress in plants.Conversely, suitable dosages lead to positive manifestations of growth and improvement in the properties studied. ZnO nanoparticles provide plants with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fytotechnika / Biotechnologie rostlin