Sabina Divilová

Diplomová práce

Vyhodnocení technologie čistění odpadních vod závodu TVD – Technická výroba a.s., Rokytnice

Wastewater treatment technology evaluation of TVD - Technická výroba a.s., Rokytnice
Anotace:
Tato diplomová práce obsahuje přehled jednotlivých používaných technologií čistění odpadních vod a k tomu platnou legislativou pro vypouštění odpadních vod. Zaměřená je především na technologie používané v závodu TVD – Technické výrobě, a.s., Rokytnice. Jsou v ní charakterizovány odpadní vody vznikající v této společnosti a taktéž jak se s těmito odpady v již zmiňované firmě nakládá, jak se likvidují …více
Abstract:
This thesis provides an over view of the various technologies used wastewater treatment plus applicable legislation for wastewater discharge. It is focused primarily on thetechnology used in the plant TVD – Technická výroba a.s., Rokytnice. Are characterized in the wastewater produced in this company and also how these wastes in the mentioned company costs as they are disposed of. Another part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Hana Škrobánková
  • Oponent: Silvie Heviánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava