Bc. Jana Špulková

Diplomová práce

Marketingová strategie společného projektu Otáčivého hlediště a Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov

Marketing strategy of joint project of the Revolving Theatre and Inernational Music Festival Český Krumlov
Anotace:
Diplomová práce Marketingová strategie společného projektu Otáčivého hlediště a Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov vznikla za účelem definování současného marketingového snažení Jihočeského divadla se zaměřením na operní díla pořádaná společně s Mezinárodním hudebním festivalem uváděné na scéně Otáčivé hlediště Český Krumlov. Její nedílnou součástí je upozornění na nedostatky v rámci marketingové …více
Abstract:
The thesis called Marketing strategy of joint project of the Revolving Theatre and International Music Festival Český Krumlov was developed in order to define the current marketing efforts of the South Bohemian Theatre, focused on the opera productions which are organized together with the International music festival Český Krumlov on stage of the Revolving Theatre Český Krumlov. Its integral part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta