Bc. Jana Špulková

Master's thesis

Marketingová strategie společného projektu Otáčivého hlediště a Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov

Marketing strategy of joint project of the Revolving Theatre and Inernational Music Festival Český Krumlov
Abstract:
Diplomová práce Marketingová strategie společného projektu Otáčivého hlediště a Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov vznikla za účelem definování současného marketingového snažení Jihočeského divadla se zaměřením na operní díla pořádaná společně s Mezinárodním hudebním festivalem uváděné na scéně Otáčivé hlediště Český Krumlov. Její nedílnou součástí je upozornění na nedostatky v rámci marketingové …more
Abstract:
The thesis called Marketing strategy of joint project of the Revolving Theatre and International Music Festival Český Krumlov was developed in order to define the current marketing efforts of the South Bohemian Theatre, focused on the opera productions which are organized together with the International music festival Český Krumlov on stage of the Revolving Theatre Český Krumlov. Its integral part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta