Bc. Eva Čočková, DiS.

Diplomová práce

Základní neodkladná resuscitace u dětí a laická veřejnost

Pediatric basic life support and the general public
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou základní neodkladné resuscitace u dětí. Cílem je zmapovat úroveň znalostí laické veřejnosti o základní neodkladné resuscitaci u dětí a jejich zájem o vzdělávání v této problematice. Teoretická část se zabývá vymezením dětského věku, historií resuscitace, definicí neodkladné resuscitace, zahájením a ukončením resuscitace a základní neodkladnou resuscitací u dětí …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou základní neodkladné resuscitace u dětí. Cílem je zmapovat úroveň znalostí laické veřejnosti o základní neodkladné resuscitaci u dětí a jejich zájem o vzdělávání v této problematice. Teoretická část se zabývá vymezením dětského věku, historií resuscitace, definicí neodkladné resuscitace, zahájením a ukončením resuscitace a základní neodkladnou resuscitací u dětí …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2017
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta