Bc. Daniela Ďásková

Master's thesis

Výuka anglického jazyka u žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole

Teaching pupils with mild mental disability the English language in elementary school
Abstract:
Diplomová práce s názvem Výuka anglického jazyka žáků s lehkým mentálním postižením se věnuje procesu výuky anglického jazyka v inkluzivní základní škole. Je rozdělena do čtyř kapitol, tří teoretických a jedné empirické. První kapitola se věnuje terminologii, klasifikaci, etiologii a diagnostice mentálního postižení. Další část pak popisuje osobnost jedince s lehkým mentálním postižením a jeho komunikační …more
Abstract:
The master thesis called „Teaching pupils with mild mental disability the English language in elementary school” is focused on the process of teaching English at inclusive primary school. It is divided into four chapters, three of them are theoretical and one is empirical. First chapter is dedicated to the terminology, classification, etiology and diagnostic of mental impairment. Next part describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta