Bc. Patrik VOLNÝ

Bakalářská práce

USA a "Válka proti drogám"

USA and "War on Drugs"
Anotace:
Práce se zabývá válkou proti drogám z pohledu domácí i zahraniční politiky Spojených států Amerických. Cílem práce je podat ucelený přehled o protidrogové politice USA, nástrojích protidrogové politiky a možnostech jejich uplatnění v praxi, včetně úspěšnosti jejich uplatňování. Úvodní část se zaměřuje na přehled globálních drog a jejich stručnou historii, vztah obyvatel USA k drogám a úvod do protidrogové …více
Abstract:
This work deals with the war on drugs in terms of domestic and foreign policy in the United States of America. The aim of the work is to provide a comprehensive overview of U.S. drug policy, drug policy instruments and possibilities of their practical application, including the success of their application. Introductory section focuses on the global list of drugs and thein brief history, the relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Zveřejnit od: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Monika Šumberová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLNÝ, Patrik. USA a "Válka proti drogám". Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta