Bc. Barbora Hodíková

Diplomová práce

Od integrace k inkluzi (žáci s narušenou komunikační schopností na základní škole)

From integration to inclusion (pupils with communication disabilities at primary school)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou integrace a inkluze u žáků s narušenou komunikační schopností na základních školách v Libereckém kraji. Cílem práce je zmapovat integraci těchto žáků a zjistit, s jakými typy narušené komunikační schopnosti jsou v Libereckém kraji nejčastěji žáci integrováni. Dále bylo cílem zjistit, jakou podporu při vzdělávání jim daná instituce poskytuje, zda-li jsou splněny …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the issue of integration and inclusion of students with communication disorder in primary schools in Liberec region. The aim of the Thesis is to chart integration of those students. It also tries to find out, which types of communication disorder most children, who are integrated in this region, have and which support these students have at their schools and if there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta