Bc. Jaroslav Hlaváček

Bakalářská práce

Následná kontrola po propuštění zboží a daňová kontrola prováděné celními orgány

Post Clearance Audit and Tax- Control Leaded by Customs Office
Anotace:
Následná kontrola po propuštění zboží a daňová kontrola prováděné Celní správou ČR jsou velmi důležitým kontrolním mechanizmem zajišťující České republice efektivní vybírání cel a daní.
Abstract:
Post clearance audit and tax-control leaded by custome office of Czech Republic are very important control mechanism, which ensure efective claim of taxes and customs-daty.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Petra Hanáková
  • Oponent: Ing. Martin Víšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting