Kirill Dubrovskiy

Bakalářská práce

Analysis of the market demand

Analysis of the market demand
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu analýza poptávky na trhu. Cílem studie je popsat teoretické aspekty analýzy a prognózy poptávky na trhu, identifikovat faktory, které ovlivňují poptávku nejsilněji. K dosažení tohoto cíle, jsem se rozhodl studovat poptávku po službách daného řetězce kadeřnických salonů v České Republice: 100 CZK Kadernictvi s.r.o. Hlavním důvodem pro volbu tohoto tématu je to …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is dedicated to the topic of analysis of market demand. The goal of the study is to describe theoretical aspects of the analysis and forecasting of the market demand, identify factors that influence the demand most strongly. To achieve this goal, I decided to study the demand for the services of the particular chain of hairdressing salons in the Czech Republic: 100 CZK Kadernictvi …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: MSc Oldřich Dutý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní