Bc. Lucie Kahánková

Bakalářská práce

Ověření hypotetického vlivu rychlostní anomálie v podloží stanice JAVC (Velká Javorina) na časy příchodů seismických vln

Verification of hypothetical effect of velocity anomaly in basement of station JAVC (Velká Javorina) on arrival times of seismic waves
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou ověření hypotetického vlivu rychlostní anomálie v podloží stanice JAVC (Velká Javorina) na časy příchodů seismických vln. Hypotéza byla založena na předpokladu, že zpoždění příchodů seismických vln způsobuje několik kilometrů mocné těleso západokarpatského flyše, který tvoří podloží stanice JAVC. Na stanici je dlouhodobě pozorována systematická odchylka …více
Abstract:
The submitted thesis deals with problems of the verification of the hypothetical effect of the velocity anomaly in basement of the station JAVC (Velká Javorina) on arrival times of seismic waves. The hypothesis was based on the assumption that the delay of arrivals of seismic waves is caused by a few kilometers mighty body of Carpathian flysh nappes which from a basement of the station JAVC. The systematic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Josef Havíř, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma