Mgr. Daniel Kerekeš

Diplomová práce

Vliv pracovních charakteristik na pracovní angažovanost: autonomie, důležitost úkolu a engagement

The influence of task characteristics on engagement: Autonomy, task significance and engagement
Abstract:
The diploma thesis deals with the relationship of job characteristic – in the particular, autonomy and task significance – and work engagement. Due to doubts about the causality of the relationships resulting from prior research, the aim of the work is to verify the relationship using a laboratory experiment. The results are presented and discussed as well as the thesis contribution to the academic …více
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá vzťahom pracovných charakteristík, konkrétne autonómie a dôležitosti úlohy, a pracovnej angažovanosti. Vzhľadom k pochybnostiach o kauzalite vzťahu vyplývajúcich z doterajšieho výskumu, je cieľom práce tento vzťah overiť laboratórnym experimentom. Výsledky sú v práci predstavené a diskutované. Diskutovaný je aj ich akademický prínos a prínos pre prax.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.