Theses 

Dětská literatura a její překlad: Analýza a překlad vybraných kapitol z knihy Eudory Weltyové The Shoe Bird – Bc. Taťána OCHMANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglická filologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Taťána OCHMANOVÁ

Diplomová práce

Dětská literatura a její překlad: Analýza a překlad vybraných kapitol z knihy Eudory Weltyové The Shoe Bird

Children's Literature and Its Translation: Analysis and Translation of Selected Chapters from Eudora Welty's The Shoe Bird

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá dětskou literaturou a jejím překladem. Teoretická část je věnována představení dětské literatury jako žánru a zabývá se rovněž specifiky jejího překladu. Důraz je kladen zejména na odlišnosti překladu literatury pro děti a dospělého čtenáře a jeho úskalí. Druhou část práce představuje překlad vybraných kapitol z dětské knihy Eudory Weltyové The Shoe Bird. Překládané úseky byly voleny tak, aby ilustrovaly translatologické problémy, které jsou následně rozebírány v analýze. Ta tvoří třetí část práce a je zaměřena na jevy, které se v dětské literatuře poměrně hojně vyskytují, a jedná se např. o slovní hříčky, říkanky, využití deminutiv apod.

Abstract: The subject of the present thesis is children's literature and its translation. The theoretical part of the thesis comprises an introduction to the genre of children's literature and deals with the specifics of its translation. The attention is primarily paid to differences between the translation of literature for children and adult readers, and problems which the translator can encounter during the translation process. The second part of the thesis is a translation of selected chapters from children's book The Shoe Bird by Eudora Welty. The chapters were selected with respect to translation issues which are analyzed in the final part of the thesis. The analysis is aimed at issues which occur in children's literature quite often, i.e., plays on words, rhymes, diminutives etc.

Klíčová slova: Eudora Weltyová, překlad, dětská literatura, kulturní kontext, tabu, vlastní jména, jazyková komika, slovní hříčky, deminutiva

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

OCHMANOVÁ, Taťána. Dětská literatura a její překlad: Analýza a překlad vybraných kapitol z knihy Eudory Weltyové The Shoe Bird. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 17:47, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz