Ing. Marie Hladká, Ph.D.

Disertační práce

Faktory ovlivňující dárcovské chování

Factors influencing donor behavior
Anotace:
Cílem disertační práce „Faktory ovlivňující dárcovské chování“ je identifikovat faktory ovlivňující dárcovství, na základě empirického šetření posoudit, které z nich mají vliv na dárcovské chování u vybraného vzorku obyvatel v České republice, analyzovat tyto faktory ve vzájemných vztazích a předložit aplikační závěry pro teorii a praxi. Za tímto účelem je provedena nejprve deskripce ekonomických modelů …více
Abstract:
The aim of the thesis „Factors affecting donors behavior“ is to identify the most significant factors influencing individual donation. Further based on the empirical method working with a sample selected from residents of the Czech Republic to assess which of them affect donor behavior, finally to analyze these factors in interrelationship and propose application conclusions for both theory and practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD., prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta