Michaela PLÁNIČKOVÁ

Bachelor's thesis

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Stavebně konstrukční řešení objektu RICE s železobetonovou nosnou konstrukcí

Object design and preparation of project documentation - Office building of object RICE
Abstract:
Tato práce se zabývá řešením nosného systému administrativní budovy Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE), které se bude nacházet v kampusu Západočeské univerzity v Plzni na Borech. Hlavním cílem práce je statické a posouzení nosných železobetonových částí objektu. Jedná se o vymodelování 3D modelu celé konstrukce a porovnání jedné stropní desky s 2D modelem téže desky v programu Dlubal …more
Abstract:
This thesis deals with the solution of supporting system of administrative building of the Regional Innovation Centre for Electrical engineering (RICE), which will be located on the campus of the University of West Bohemia in Pilsen ? Bory. The main objective is the assessment of static and carrying reinforced concrete parts of the building. It is a 3D modeling of the structure model and a comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2012
Accessible from:: 31. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Luděk Vejvara

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLÁNIČKOVÁ, Michaela. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Stavebně konstrukční řešení objektu RICE s železobetonovou nosnou konstrukcí . Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Civil Engineering / Architecture