Michaela PLÁNIČKOVÁ

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Stavebně konstrukční řešení objektu RICE s železobetonovou nosnou konstrukcí

Object design and preparation of project documentation - Office building of object RICE
Anotace:
Tato práce se zabývá řešením nosného systému administrativní budovy Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE), které se bude nacházet v kampusu Západočeské univerzity v Plzni na Borech. Hlavním cílem práce je statické a posouzení nosných železobetonových částí objektu. Jedná se o vymodelování 3D modelu celé konstrukce a porovnání jedné stropní desky s 2D modelem téže desky v programu Dlubal …více
Abstract:
This thesis deals with the solution of supporting system of administrative building of the Regional Innovation Centre for Electrical engineering (RICE), which will be located on the campus of the University of West Bohemia in Pilsen ? Bory. The main objective is the assessment of static and carrying reinforced concrete parts of the building. It is a 3D modeling of the structure model and a comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLÁNIČKOVÁ, Michaela. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Stavebně konstrukční řešení objektu RICE s železobetonovou nosnou konstrukcí . Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Stavitelství