Mgr. Bc. Barbora Krejsová

Diplomová práce

Gender v managementu

Gender in management
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Gender v managementu“ je prozkoumání profesních bariér, s jakými se setkávají ženy v manažerských pozicích, a porovnání jejich vnímání u manažerek v České republice a Ruské federaci. Na základě literární rešerše je sestavena teoretická část práce, která je základem pro empirický výzkum. Data získaná z dotazníkového šetření byla za účelem verifikace stanovených hypotéz a zodpovězení …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis "Gender in Management" is to look into the career barriers faced by women in managerial positions. The thesis aims to compare how women managers in the Czech Republic and the Russian Federation perceive these obstacles. Based on literary research, the theoretical part of the thesis, which is the basis for empirical research was created. The data obtained from the questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2021
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta