Mgr. Jiří Foral, Ph.D.

Disertační práce

Typologie religiózních politických stran v západní Evropě

Typology of Religious Political Parties in Western Europe
Anotace:
Disertační práce se věnuje typologii religiózních politických stran v západní Evropě. V úvodní části je vymezen pojem religiózní politické strany a to v jejím kvalitativním a kvantitativním rozměru, za pomoci již dříve v politické vědě použitých přístupů. Je také představena část typologie politických stran Larryho Diamonda a Richarda Gunthera, členění politických stran podle Anke Schuster a typologie …více
Anotace:
tickým stranám (katolické a protestantské), které by bylo možné kvalifikovat jako ortodoxní. V závěrečné části práce se autor zabývá anti-systémovostí fundamentalistických politických stran a jejich kompatibilitou s liberální demokracií. Je analyzováno soudní rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Staatkundig Gereformeerde Partij proti Nizozemí. Autor má za to, že soud opustil procedurální …více
Abstract:
This dissertation is focused on a typology of religious parties in Western European countries. In the introductory part a concept of a religious political party is specified in its qualitative and quantitative dimension by means of approaches having already been used in political science. Also a part of typology of political parties of Larry Diamond and Richard Gunther are presented and with combination …více
Abstract:
n the final part of this dissertation the author deals with anti-system contention of fundamentalist political parties (Sartori, Capoccia) and with their compatibility with liberal democracy. He analyzes the judgment of the European Court of Human Rights in the case of Staatkundig Gereformeerde Partij against the Netherlands. The author concludes that the Court left the procedural concept of democracy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Politologie (čtyřleté) / Politologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.