Bc. Ladislav Suchanek

Diplomová práce

Marketing jako interní služba v softwarové společnosti se zaměřením na on-line marketing

Marketing as an internal service in a software company with a focus on on-line marketing
Anotace:
Práce obsahuje způsob vytvoření guerilla marketingové strategie, přehled a využití inovačních způsobů propagace nových výrobků a služeb na poli on-line marketingu se zaměřením na nová média. V práci je zpracován návrh služby zajišťující marketing společnosti jakožto interní služby společnosti pro jednotnou propagaci výrobků a služeb. Tento teoretický základ je využit při zpracování případové studie …více
Abstract:
The thesis deals with the creation of guerilla marketing strategy and offers an overview and the use of innovative methods of promoting new products and services in an on-line marketing with a focus on new media. The thesis is also concerned with a proposal of a service which deals with the marketing of a company as an internal company service for a unified promotion of products and services. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Petra Komárková
  • Oponent: MBA Sandra Kumorowski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace