prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. Ph.D.

Bakalářská práce

Interest seniors' education at the Universities of the Third Age - design of educational activities for students of U3A

Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku - návrh vzdělávací aktivity pro posluchače U3V
Anotace:
Byl sestaven návrh jednoročního (2 semestry) kurzu s názvem „Člověk a les – co bychom měli vědět o našich lesích“ pro výuku seniorů v rámci Univerzity třetího věku pod Insitutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Program kurzu byl sestaven na základě dotazníkové šetření třech skupin seniorů v městech Brně, Ostravě, Frýdku-Místku. Bylo vyhodnoceno 80 dotazníků. Náplň kurzu se týká …více
Abstract:
A one-year (2 semesters) course entitled "Man and the forest - what we should know about our forests" was designed for teaching seniors at the University of the Third Age under the Institute of Lifelong Learning of Mendel University in Brno. The course program was compiled on the basis of a questionnaire survey of three groups of seniors in the cities of Brno, Ostrava and Frýdek-Místek. 80 questionnaires …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
  • Oponent: Marie Horáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů

Práce na příbuzné téma