Radek KADLEC, DiS.

Bachelor's thesis

Předurčenost jednotek požární ochrany Kraje Vysočina v oblasti ochrany obyvatelstva.

The role of fire brigades in protection of the district Vysočina inhabitants.
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na splnění cíle, zjistit provádění odborné přípravy členů předurčených jednotek a vytvořit přehled technických prostředků ve vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů Kraje Vysočina předurčených k řešení úkolů týkajících se ochrany obyvatelstva. Výzkumné otázky hledaly dvě odpovědi: jsou v Kraji Vysočina předurčeny jednotky požární ochrany k řešení úkolů ochrany …more
Abstract:
ů jednotek PO provádí. Zde bych ale doporučil zavedení více praktického výcviku. Z informací týkajících se druhé výzkumné otázky o odborné způsobilosti členů jednotek PO, bylo zjištěno, že doposud členové předurčených jednotek odbornou způsobilost nemají. Kurz k zajištění odborné způsobilosti bude organizován až v roce 2016 pro všechny předurčené jednotky Kraje Vysočina. Zde jsem doporučil kurz technika …more
Abstract:
The target of this bachelor thesis is to determine implementation of professional training of members of predetermined fire units and create list of technical equipment of volunteer fire brigade units of County Vysocina predetermined to solve tasks in civil protection. In the research I tried to find answer to two main questions: are there any fire units in County Vysocina predetermined to solve civil …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016
Accessible from:: 3. 5. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Ladislav Karda

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KADLEC, Radek. Předurčenost jednotek požární ochrany Kraje Vysočina v oblasti ochrany obyvatelstva.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses naz7qe naz7qe/2
3/5/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3/5/2016
Bulanova, L.
4/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.