Zuzana Urbánková

Bachelor's thesis

Geografický informační systém hl.m. Prahy

Geographic information system of Prague
Abstract:
Tato práce se zabývá geografickými informačními systémy a to z více úhlů pohledu. První úhel se zabývá těmito systémy pouze všeobecně, popisuje jejich definici a využití. Dalším úhlem je popis konkrétního systému a to je geografického informačního systému hlavního města Prahy. Jedním z cílů práce je zjistit, které úřady jej využívají, oblasti, ve kterých se používá a za jakým účelem, v jakém softwarovém …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with geographical information system from more points of view. First point of view deals with those systems only generally, it describes their definition and usage. Another point of view is concrete system description, accurately geographical information system of Prague. One of many aims of this thesis is to find out which authorities derive benefit from it, areas, in which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2010
  • Supervisor: Zuzana Šedivá
  • Reader: Helena Benáčanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23127