Theses 

Závislost na internetu a attachment – Bc. et Bc. Hana Brablecová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. et Bc. Hana Brablecová

Bakalářská práce

Závislost na internetu a attachment

Internet addiction and attachment

Anotace: Tato studie se zaměřuje na vztah mezi závislostí na internetu a typem citové vazby jedince. Předchozí výzkumy naznačují, že existuje spojitost mezi závislostí na nějaké látce, věci či aktivitě a jistotou citové vazby. Cílem výzkumu bylo ověřit předpoklad, že lidé s nejistou citovou vazbou budou více závislí na internetu než lidé s jistou citovou vazbou. Celkem 173 adolescentů vypovídalo v dotaznících IAT (Internet addiction test) a IPPA (The Inventory of Parent and Peer Attachment) o své míře užívání internetu a vztahu k rodičům. V analýze byl měřen vztah mezi závislostí a jistotou citové vazby k matce, otci a rodičům, a to pro obě pohlaví dohromady i zvlášť. Bylo prokázáno, že lidé s nejistou citovou vazbou k matce jsou více závislí na internetu než lidé s jistou citovou vazbou k matce. Také se prokázalo, že lidé s nejistou citovou vazbou k rodičům jsou více závislí na internetu než lidé s jistou citovou vazbou k rodičům.

Abstract: This study focuses on the relationship between Internet addiction and the attachment style of an individual. Previous researches suggest that there is a link between addiction to a substance, matter or an activity and security of attachment. The aim of the research was to examine if people with insecure attachment style are more likely to be addicted to the Internet than people with secure attachment style. 173 adolescents completed questionnaires IAT (Internet addiction test) and IPPA (The Inventory of Parent and Peer Attachment) which examined their level of Internet use and relationship with parents. In the analysis was measured relationship between addiction and level of security in relationships with mother, father and parents for both genders together and separately. It has been proved that people with insecure attachment style with mother are more likely to be addicted to the Internet than people with secure attachment style with mother. Also it has been proved that people with insecure attachment style with parents are more likely to be addicted to the Internet than people with secure attachment style with parents.

Klíčová slova: závislost, závislost na internetu, jistá citová vazba, nejistá citová vazba, addiction, Internet addiction, secure attachment style, insecure attachment style

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukas Blinka, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 17:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz