Bc. Veronika TESAŘOVÁ

Diplomová práce

Vietnamská rodina v České republice: mezigenerační vztahy

Vietnamese family in the Czech Republic: intergenerational relations
Anotace:
Cílem diplomové práce je popsat charakteristiky vietnamské rodiny, která žije v České republice a celkově se pokusit nahlédnout do rodinného a náboženského života Vietnamců. Hlavními cíly práce je, na základě kvalitativního výzkumu, snaha porozumět vztahům ve vietnamské rodině, vztahům mezi rodiči a dětmi, porozumět a zjistit, jakým způsobem jsou pojmenovávány vietnamské děti žijící v České republice …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to describe the characteristics of the Vietnamese family that lives in the Czech Republic and generally try to see the family and religious life of the Vietnamese. The main aims of the diploma thesis, based on qualitative research, is effort to understand the relationships in the Vietnamese family, relationships between parents and children, understand and find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TESAŘOVÁ, Veronika. Vietnamská rodina v České republice: mezigenerační vztahy. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.