Anton Iemtsev

Bakalářská práce

Estimation of drug–polymer solubility and formulation of stable amorphous solid dispersion by hot-melt extrusion

Predikce rozpustnosti léčivo-polymer a formulace stabilních amorfních pevných disperzí pomocí extruze
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2018

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Vysoká škola chemicko-technologická

Fakulta chemicko-inženýrská

Bakalářský studijní program:
Chemistry and Technology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.