Bc. Ivana Paterová

Bakalářská práce

Veřejnosprávní finanční kontrola se zaměřením na příspěvkové organizace územních samosprávných celků

Civil Legal Financial Control specializing in non-profit organizations of local and regional self-governed entities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na proces veřejnosprávní finanční kontroly s orientací na finanční hospodaření příspěvkových organizací územně samosprávných celků a na možné porušení rozpočtové kázně. Cílem této práce byla rozsahově a obsahově podrobná a komplexní analýza dané oblasti. Tato práce vymezuje veřejnosprávní finanční kontrolu teoreticky, legislativně a dále seznamuje s poznatky mé současné …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the process of public-financial control with focus on the financial management of contribution organizations of territorial self-governing units and on possible violation of budgetary discipline. The aim of this work was to analyze the scope and complexity of the scope and content. This thesis defines public-law financial control theoretically, legislatively and mainly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Pavel Vetešník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní