Bc. Aneta Zastoupilová

Diplomová práce

"Lidské zdroje/Personální útvar" může být strategický pro řízení organizace

"Human Resources/Personnel Department" may be for strategic management of the organization
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku strategického řízení lidských zdrojů, neboť lidské zdroje jsou nejdůležitější oblastí pro efektivní fungování celé organizace. Cílem práce je seznámit s řízením lidských zdrojů v této organizaci. Poukázat na přednosti tohoto řízení a s tím spojenou efektivitu společnosti. Upozornit tedy jak na klady personálního řízení, tak i na jeho nedostatky. V teoretické části …více
Abstract:
This work is focused on strategic human resources management, because human resources are the most important area for the effective functioning of the organization. The aim is to get acquainted with the management of human resources in this organization. Point out advantages of this procedure and the associated efficiency of the company. Notify to the positives of personal management, as well as its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Hofbauer
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní