Bc. Aneta Zastoupilová

Master's thesis

"Lidské zdroje/Personální útvar" může být strategický pro řízení organizace

"Human Resources/Personnel Department" may be for strategic management of the organization
Abstract:
Tato práce je zaměřena na problematiku strategického řízení lidských zdrojů, neboť lidské zdroje jsou nejdůležitější oblastí pro efektivní fungování celé organizace. Cílem práce je seznámit s řízením lidských zdrojů v této organizaci. Poukázat na přednosti tohoto řízení a s tím spojenou efektivitu společnosti. Upozornit tedy jak na klady personálního řízení, tak i na jeho nedostatky. V teoretické části …more
Abstract:
This work is focused on strategic human resources management, because human resources are the most important area for the effective functioning of the organization. The aim is to get acquainted with the management of human resources in this organization. Point out advantages of this procedure and the associated efficiency of the company. Notify to the positives of personal management, as well as its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jiří Hofbauer
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní