Theses 

Úloha sestry při podpoře a upevňování zdravé dutiny ústní u seniorů – Lenka Kačabová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka Kačabová

Bakalářská práce

Úloha sestry při podpoře a upevňování zdravé dutiny ústní u seniorů

Role of Nurses in the Promotion of Oral Health in the Elderly

Anotace: Bakalářská práce na téma "Úloha sestry při podpoře a upevňování zdravé dutiny ústní u seniorů" je složena z části teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá anatomií dutiny ústní, vybranými onemocněními a jejich prevencí. Dále je práce zaměřena na prostředky péče o dutinu ústní a ošetřovatelskou péči. Praktická část přináší výsledky dotazníkového šetření ošetřujícího personálu na interních odděleních, oddělení geriatrie a domova pro seniory. Cílem průzkumu bylo zjistit úroveň ošetřovatelské péče o dutinu ústní u seniorů.

Abstract: Thesis on "Role of Nurses in the Promotion of Oral Health in the Elderly" consists of theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the anatomy of the oral cavity, selected diseases and their prevention. Thesis is focused on the means of oral care and nursing care. The practical part presents the results of a survey of the nursing staff to internal departments, geriatric department and home for enderly. The aim of the survey was to determine the level of nursing care of the oral cavity by Senioers.

Klíčová slova: senior, stáří, dutina ústní, onemocnění dutiny ústní, ústní hygiena, ošetřovatelská péče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Nedbálková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38153 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Kačabová, Lenka. Úloha sestry při podpoře a upevňování zdravé dutiny ústní u seniorů. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 05:06, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz