Bc. Dominik Sýkora

Diplomová práce

Územně plánovací podklady na úrovni kraje

Territorial planning materials on regional level
Anotace:
Tato práce se zabývá mapováním procesů v územním plánování, které souvisejí s geograficky orientovanými daty. Je zde popsána problematika územního plánování v České republice a stručně také problematika modelování (mapování) procesů. Dále je stanoven postup při mapování procesů na úseku Územního plánování krajského úřadu v Pardubicích, namodelovány procesy související s geograficky orientovanými daty …více
Abstract:
This thesis deals with mapping of the processes in territorial planning. These processes are related to geographically oriented data. There is a description of the issues of territorial planning in the Czech Republic and a brief characterization of process mapping. There is also specified a procedure for mapping processes at the section of Territorial planning at the regional bureau in Pardubice. Afterwards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sýkora, Dominik. Územně plánovací podklady na úrovni kraje. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní