Václav KUČERA

Diplomová práce

Veřejnoprávní omezení vlastnického práva

Ownership right restrictions resulting from public law
Anotace:
Tématem této diplomové práce je veřejnoprávní omezení vlastnického práva, se zaměřením na problematiku ochranných a bezpečnostních pásem. První kapitola se věnuje vlastnickému právu, jelikož se jedná o problematiku, která se vztahuje k ústřednímu tématu této diplomové práce. Dále je zde pojednáno o ústavněprávním zakotvení veřejnoprávních omezení vlastnického práva, přesněji čl. 11 odst. 3 a 4 Listiny …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is ownership right restrictions resulting from public law, focusing on the issue of protectiv and safety zones. The first chapter deals with tho topic of ownership rights, as this is a topic that relates to the main theme of this diploma thesis. It also discusses the constitutional codification of restrictions resulting from public law, more specifically Article 11 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČERA, Václav. Veřejnoprávní omezení vlastnického práva. Plzeň, 2022. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo