Jan Gaura

Disertační práce

Diffusion-Based Image Segmentation Methods

Diffusion-Based Image Segmentation Methods
Anotace:
Segmentace obrazu je důležitým úkolem v analýze obrazu a počítačovém vidění. Težkým úkolem v segmentaci obrazu je rozhodnutí, zdali dva body náleží do jednoho nebo dvou segmentů. Odpověď na tuto otázku může být založena na měření vzdálenosti mezi body. Měření vzdálenosti je hlavním tématem této práce. Speciálně se zaměřujeme na techniky, které jsou založeny na spektrálním rozkladu a na difuzních procesech …více
Abstract:
Image segmentation is an important task in image analysis and computer vision. A difficult problem in image segmentation is to decide whether two image points belong to one or to two image segments. The decision to this question can be based on measuring the distance between the points. Measuring this distance is the main topic of the thesis. We especially focus on the techniques that are based on …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2015
  • Vedoucí: Eduard Sojka
  • Oponent: Petr Čermák, Daniel Sýkora, Pavel Zemčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika