Mgr. Lenka Kubíčková

Diplomová práce

Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva

Fight against Legalization of Pay-off from the Criminal Behaviour and Funding of Terorism not only from the View of Czech Criminal Law
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem „Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého práva“ má za úkol seznámit se základními aspekty tzv. „praní špinavých peněz“ a dále vymezit základní postupy a metody pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to nejen na vnitrostátní úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Praní špinavých …více
Abstract:
This thesis, titled “Fight against Legalization of Pay-off from the Criminal Behaviour and Funding of Terrorism not only from the View of Czech Criminal Law“ aims to introduce the essential aspects of the money laundering and further to define basic procedures and methods for the fight against legalization of pay-off from the criminal behaviour and funding of terrorism, not only on the national but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta