Bc. Lenka Janečková

Bakalářská práce

Webová aplikace pro online komunikaci účastníků bezpečnostních cvičení

Web-based chat for cyber security exercises
Abstract:
KYPO is a project that focuses on the security of critical information infrastructure. It is capable of creating various scenarios where several teams of users compete against each other. The aim of the thesis is to design and develop a web application which will provide the users with the option of online communication between each other. The application must be developed in a way that is compatible …více
Abstract:
Kybernetický polygón je projekt, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou kritických informačných infraštruktúr. Umožňuje vytváranie rôznorodých bezpečnostných cvičení, v ktorých proti sebe súperia tímy užívateľov. Úlohou tejto bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá bude umožňovať online komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi školenia tak, aby sa dala integrovať do webového portálu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma