Petr Zivčák

Diplomová práce

Využití systému informačního modelování budov pro účely plánování bezpečnosti ve fázi zpracování projektové dokumentace.

Use of Information Modeling of Buildings for Security Planning Purposes in the Project Phase
Anotace:
Úkolem diplomové práce je zjistit zda je plnohodnotně využitelný systém informačního modelu budov BIM pro plánování bezpečnosti ve fázi zpracování projektové dokumentace. Kromě samotného zjištění, zda je systém využitelný v reálné praxi, je systém BIM detailně popsán s následným vyzdvihnutím výhod a nevýhod systému. Dále jsou v práci navrženy podmínky pro platformu Solibri, podle kterých bude program …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to verify the adequate use of the information model of the BIM buildings. This system is used for security planning during project documentation. This diploma thesis also solves the use of the system in real practice. This diploma thesis also describes advantages and disadvantages of the system itself. The author also describes the conditions for the Solibri platform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Lenka Kissiková
  • Oponent: Anna Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava