Ing. Zuzana Petrželová

Bakalářská práce

Vývoj procesu přistoupení států východního rozšíření EU k schengenskému prostoru

The Evolution of the Accession Process of States joining the EU during the Eastern enlargement to the Schengen area
Anotace:
Práce se zabývá průběhem přistupovacího procesu devíti z členských států EU, které vstoupily do Unie v roce 2004. Práce se snaží analyzovat proces přistoupení jak z hlediska chronologického vývoje, tak i z hlediska vystupování jednotlivých aktérů. Zásadní částí je kapitola věnovaná problematice druhé generace Schengenského informačního systému, která byla s přistupovacím procesem úzce provázána. Důležitou …více
Abstract:
This bachelor work deals with evolution of the accession process of nine of EU member states joining the Union in 2004. The work aims at analysing the accession process chronologically and also as regards positions of all the participants of the process. The work contains separate chapter related to the issue of the second-generation Schengen Information System whose development was highly connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií