Ing. Zuzana Petrželová

Bachelor's thesis

Vývoj procesu přistoupení států východního rozšíření EU k schengenskému prostoru

The Evolution of the Accession Process of States joining the EU during the Eastern enlargement to the Schengen area
Abstract:
Práce se zabývá průběhem přistupovacího procesu devíti z členských států EU, které vstoupily do Unie v roce 2004. Práce se snaží analyzovat proces přistoupení jak z hlediska chronologického vývoje, tak i z hlediska vystupování jednotlivých aktérů. Zásadní částí je kapitola věnovaná problematice druhé generace Schengenského informačního systému, která byla s přistupovacím procesem úzce provázána. Důležitou …more
Abstract:
This bachelor work deals with evolution of the accession process of nine of EU member states joining the Union in 2004. The work aims at analysing the accession process chronologically and also as regards positions of all the participants of the process. The work contains separate chapter related to the issue of the second-generation Schengen Information System whose development was highly connected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2009
  • Supervisor: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií