Bc. Radim Blanář

Diplomová práce

Evropská unie v kontextu opatření přijatých proti šíření pandemie COVID-19: vyhodnocení koncepcí členských států

European Union in the context of emergency measures against COVID 19: the assessment of member states' concepts
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vyhodnocení přístupů vlád v Evropské unii a Spojeném království k překonání krize COVID-19. Práce je rozdělena na pět částí z čehož praktická část se zaměřuje na regionální analýzu evropského prostoru s ohledem na povahu přijatých opatření a jejich klasifikaci podle stupně liberálnosti či konzervativnosti. První část práce popisuje Evropskou unii jako takovou, její vývoj …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the approaches of governments in the European Union and the United Kingdom to overcome the COVID-19 crisis. The work is divided into five parts, of which the practical part focuses on the regional analysis of the European area with regard to the nature of the measures taken and their classification according to the degree of liberalism or conservatism. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2021
  • Vedoucí: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Těšitel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.