Theses 

Filosofické pojetí duchovní vědy Rudolfa Steinera – Bc. Vojtěch Kosprd

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd

Bc. Vojtěch Kosprd

Bakalářská práce

Filosofické pojetí duchovní vědy Rudolfa Steinera

Philosophical Conception of the Spiritual Science of Rudolf Steiner

Anotace: Tato práce se zabývá fenoménem duchovní vědy neboli anthroposofie, jejímž zakladatelem je filosof, myslitel a duchovní vědec rakouského původu Rudolf Steiner. Duchovní věda je u Steinera prezentována jako nauka, která v sobě slučuje spiritualitu s vědeckým přístupem. Cílem práce je ukázat filosofická východiska duchovní vědy, charakterizovat její hlavní myšlenky a v závěru postihnout vztah mezi duchovní a přírodní vědou. První část práce je věnována pojetí přírody a přírodovědy J. W. Goetheho, na kterého Steiner v mnohém navazoval. Další část se věnuje analýze Steinerova hlavního filosofického díla Filosofie svobody, jež představuje důležitý myšlenkový základ duchovní vědy. Druhá polovina práce je zaměřena přímo na duchovní vědu a její pojetí člověka a světa. V závěru jsou ukázány hlavní rozdíly mezi duchovní a přírodní vědou. S tím pak souvisí zejména kritika vědeckého materialismu, se kterým Steinerova duchovní věda polemizuje.

Abstract: The focus of this study is the phenomenon of spiritual science, or anthroposophy, whose founder was Rudolf Steiner, a philosopher, thinker and spiritual scientist of Austrian origin. Steiner presents spiritual science as a discipline that integrates spirituality and scientific approach. The object of this study is to reveal the philosophical dimensions of spiritual science, to characterize its principal ideas and finally to express the essence of the relationship between spiritual and natural science. The first section of this study is devoted to nature and natural science as conceived by J. W. Goethe, many of whose ideas Steiner used for further elaboration. The succeeding section presents an analysis of Steiner's philosophical masterwork, "The Philosophy of Freedom", which lays an important mental foundation for spiritual science. The second half of this study concentrates directly on spiritual science and its conception of man and world. Finally, the study indicates the main differences between spiritual and natural science. From this there mainly follows a critique of scientific materialism with which Steiner's spiritual science polemicizes.

Klíčová slova: duchovní věda, anthroposofie, Rudolf Steiner, přírodní věda, spiritualita, J. W. Goethe, Filosofie svobody, materialismus.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27624 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Kosprd, Vojtěch. Filosofické pojetí duchovní vědy Rudolfa Steinera. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 03:18, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz