Theses 

Optimalizace zásob ve vybraném podniku – Ing. Veronika Čejková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Veronika Čejková

Diplomová práce

Optimalizace zásob ve vybraném podniku

Inventory Optimization in a Selected Company

Anotace: Diplomová práce se zabývá optimalizací zásob ve vybraném podniku. Navrhuje možnou optimalizaci podnikové zásobovací logistiky. V teoretické části jsou definovány pojmy logistika a vnitřní a vnější cíle logistiky. Dále je popsáno rozdělení logistiky podle činností se zaměřením na logistiku zásobovací, význam zásob a skladového hospodářství. Poté je provedena komparace logistických technologií. Poznatky z teoretické části jsou aplikovány v části věnované analýze podniku, jeho zásobovací logistice a plánování a řízení zásob. Je proveden návrh na optimalizaci zásobovací logistiky včetně jeho ekonomické analýzy.

Abstract: Diploma thesis deals with the optimization of inventories in selected company. It suggests a possible optimization of enterprise supply logistics. In the theoretical part the terms logistics and internal and external targets of logistics are defined. Then follows description of the distribution of logistics by activities focusing on supply logistics, inventory meaning and storehouse management. Afterwards it performs comparison of logistics technology. The theoretical part is applied in the section on cost analysis of the enterprise, its supply logistics and planning and inventory management. There is made suggestion of improvement to optimize supply logistics including economic analysis.

Klíčová slova: Logistika, zásoby, technologie, cíle, logistické toky, sklad, funkce, skladování, řízení zásob, Kanban, Milk run, štíhlá výroba.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014
  • Zveřejnit od: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. František Manlig

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31616 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Čejková, Veronika. Optimalizace zásob ve vybraném podniku. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:27, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz