Ing. Veronika Čejková

Master's thesis

Optimalizace zásob ve vybraném podniku

Inventory Optimization in a Selected Company
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá optimalizací zásob ve vybraném podniku. Navrhuje možnou optimalizaci podnikové zásobovací logistiky. V teoretické části jsou definovány pojmy logistika a vnitřní a vnější cíle logistiky. Dále je popsáno rozdělení logistiky podle činností se zaměřením na logistiku zásobovací, význam zásob a skladového hospodářství. Poté je provedena komparace logistických technologií. Poznatky …viac
Abstract:
Diploma thesis deals with the optimization of inventories in selected company. It suggests a possible optimization of enterprise supply logistics. In the theoretical part the terms logistics and internal and external targets of logistics are defined. Then follows description of the distribution of logistics by activities focusing on supply logistics, inventory meaning and storehouse management. Afterwards …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014
Zverejniť od: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedúci: doc. Dr. Ing. František Manlig

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čejková, Veronika. Optimalizace zásob ve vybraném podniku. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN