Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Doctoral thesis

Postprandiální termogeneze u trénované a netrénované populace

Postprandial thermogenesis in trained and untrained population
Abstract:
Disertační práce se zabývá komponentou energetického výdeje člověka - termickým vlivem stravy. Hlavním cílem práce bylo u vybrané skupiny jedinců identifikovat rozdíly v klidovém energetickém výdeji v postprandiálním období po podání dvou isoenergetických pokrmů o různém nutričním složení. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část s výzkumným šetřením. Teoretická část práce je zaměřena na …more
Abstract:
The thesis focuses on a part of the total daily energy expenditure – thermic effect of food. The objective was to identify differences between postprandial energy expenditure after administering of isoenergetic testing meals with variable macronutrient content in selected experimental group. The thesis consists of theoretical and empirical part describing scientific trial. Theoretical part covers broad …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2013
  • Supervisor: doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
  • Reader: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc., prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií